Nhập Vai

Người chơi hóa thân vào 1 nhân vật trong game, làm nhiện vụ và tu luyện cấp độ và kỹ năng và phiêu bạc trong thế giới trong game