Torn City

Torn là một game nhập vai trực tuyến dựa trên văn bản lấy bối cảnh ở Torn City, một thế giới ngầm đen tối, âm u, nơi chỉ có những kẻ sắc bén nhất sống sót