Ảnh Đường Tăng chế qua các bộ phim

anh che duong tang

Một số ảnh chế được cư dân mạng làm để tặng Đường Tăng hay còn gọi là đường tâm tạng sau những ngày đi lấy kinh vất vả.

anh che duong tang

Ảnh chế 1: Có gì từ từ bần tăng nói cho mà nghe , sao phải vội vậy.

 

anh che duong tang

Ảnh chế 2: Để bần tăng giúp cho. Hủy nhẫn quan trọng hơn!

anh che duong tang

Ảnh chế 3: Sao phải khổ vậy! cứ để đường tăng ta độ nàng.

 

anh che duong tang

Ảnh chế 4: Xin lỗi. Bần tăng chỉ độ gái không độ trai

 

anh che duong tang

Ảnh chế 5: Không cảm ơn! Đường tăng mới cai thuốc được vài ngày.

 

anh che duong tang

Ảnh chế 5: Ta chưa muốn đi mà sao cứ đẩy nhỉ?

 

anh che duong tang

Giờ thì mấy chú có định trả cuốn tập ghi sổ nợ dọc đường của bần tăng ra không nào?

 

anh che duong tang

Khóc thuê thảm thế này chắc là yêu quái rồi, thường bần tăng xin cáo từ đây.

 

anh che duong tang

Ảnh chế : Việc gì mà căng vậy? Tối nay bần tăng sẽ đi cũng mà.

 

anh che duong tang 11

Đường tăng: Cớ sao lại ra nông nổi này? Mà thôi anh cứ ra tay tiếp đi.

 

anh che duong tang

Ảnh chế : Nếu khó khăn quá thì về nhà bần tăng đi.

 

Nguồn hình ảnh sưu tầm trên: internet

Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Pinterest

Bài viết liên quan